Tag Archives: bilim kurgu

2015 TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması

Başka bir dünyanın düşünü kurmak, belki de düş kurmak kadar eskidir insanlık tarihinde. Edebiyatta vücut bulan dünya düşleri ise sayısız okuyucunun düşünce dünyasının parçası olur. Bilimkurgu edebiyatı, hayal gücünü bilim ve teknolojinin sunabildiği imkanlarla besler. Bilim ve teknolojiyle kurduğu ilişkinin gücü nispetinde inandırıcılığı yükselir. İnandırdığı noktada düşündürür, eğlendirir, şaşırtır, korkutur ve yadırgatır bilimkurgu.

Bugüne kadar yarışmamıza üç bini aşkın öykü ulaşmış. Üç bini aşkın farklı dünya kurgusu demek bu. On yedi yıldır her yaştan yazarın kurduğu düşlerin tanığı olmak övünç kaynağımız. Okuduğumuz her öyküde hayal gücünüzün ulaşabildiği ufukları görmek heyecan veriyor. En önemlisi de, başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tazeliyorlar.

Bu yıl on yedincisini düzenlediğimiz geleneksel Bilimkurgu Öykü yarışmamıza, bilim ve teknolojiden güç alan dünya düşlerinizi heyecanla bekliyoruz.

Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu

2015 MAYIS YARIŞMA KOŞULLARI

pdf olarak

1. SONUÇ VE ÖDÜLLER

TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması’nı kazanan öyküler 27 Ekim 2015 tarihinde açıklanacaktır. Ödül olarak birinci gelen yarışmacıya 3000 TL, ikinci gelen yarışmacıya 2000 TL ve üçüncü gelen yarışmacıya da 1000 TL verilecektir.

2. KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya TBD Yönetim Kurulu üyeleri ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri dışında herkes katılabilir.
 • Öykü Türkçe yazılmalıdır.Her yazar öyküsünü istediği konuda yazabilir.
 • Öykülerde bilimkurgusal ögeler aranacaktır.
 • Öykü daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
 • 2015 yılından önce yayımlanmış öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Her yazar yalnızca bir öyküyle yarışmaya katılabilir.
 • Önceki yıllarda birincilik ödülü alan yazarlar yarışmaya katılamaz.
 • Dereceye girecek öyküler TBD’nin internet sitesinde ya da Bilişim Dergisi’nde yayımlanacak, seçici kurulun yayımlanmaya değer bulduğu öyküler kitap olarak yayımlanacaktır.
 • Öykülerin internet sitesinde, Bilişim Dergisi’nde ya da kitaplaştırılarak yayımlanması için
  tbd.org.tr/onayliyorum adresinde bulunan “Onaylıyorum” adlı belgenin yazar tarafından doldurulması ve bu belgenin taranarak e-posta yoluyla TBD’ye gönderilmesi gerekmektedir. Onaylıyorum adlı belgeyi TBD’ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

3. SEÇİCİ KURUL

Ana jüri isim listesi: Murat Başekim, Bülent Akkoç, Barış Emre Alkım, Kadir Yiğit Us, Ümit Dagci, Cenk Tezcan, Erdal Naneci, Ersin Taşçı

4. BİÇİM

Öykü, yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemciyle, “12” büyüklükte, “Arial” karakter seçilerek, yazılmalı ve e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir.

Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir. Öykü en fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır. Bu biçimsel özellikleri taşımayan öyküler diskalifiye edilecektir.

Gönderilen dosyanın adına öykünün adı verilmelidir. Öykü dosyasının içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır. e-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası ayrıca varsa web sitesi veya sosyal medya adresleri bulunmalıdır. Yarışmada rumuz kullanılmamaktadır.

5. ÖYKÜNÜN TESLİMİ

Yapıt, 30 Ağustos 2015 tarihine dek bilimkurgu@tbd.org.tr adresine gönderilmelidir. Postayla gönderilen öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Bilgi ve iletişim için: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA

Tel: +90 (312) 473 8215 |  www.tbd.org.tr | tbd-merkez@tbd.org.tr

Buna kitap denmez!

Geçtiğimiz ay Kapı Yayınları, Molla Davudzade — Mustafa Nazım Erzurumi imzasıyla Rüyada Terakki‘yi yayımladı. Tam adı “Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyeyi Rüyet” yani Rüyada İslam Medeniyetini ve İlerlemeyi Görme olan bu Osmanlı bilim kurgusu, 1913 yılında katlı boğaz köprüsü tasvirleriyle merak uyandırıcı görününce kitapçının yolunu tuttum.

Elime alır almaz ilk hayal kırıklığı ilk yirmi sayfa boyunca göze çarpan, üstüste binmiş harfler, özensiz baskı. Bu tür hatalar bağımsız yayıncılarda olunca gene sineye çekmek mümkün oluyor. Hatalı baskıları imha etme maliyetini yılda üç kitap ancak basabilen bir yayınevinden bekleyecek kadar küstah olamıyorum. Fakat bu kitabın yayıncısı, Alfa grubunun bir markası; yani küçük, bağımsız bir yayıncı değil, dev bir sermaye grubunun operasyonu.

Rüyada Terakki iç sayfa görünümü

Daha can sıkıcı olan bölümse güncelleştirmeyle ilgili verilen kararın kitabı okunamaz hale getirmiş olması.

Bir asır önce basılmış kitapları anlayamadığımız malum, o sırada kullanılagelen sözcüklerin bugünkü karşılıklarına ihtiyacımız var. Fakat metni çevrimyazıyla aktarıp, kelimeleri dipnotla açıklamak bir yayıncılık eylemi değil, belge turşusu kurmak. Hilal Aydın ve Öykü Özer aslında gayet özenli bir çalışma göstermiş gibi görünüyorlar… Net bir şey söyleyemiyorum, zira kitabı okumaya başlayamadım. Daha kitabı okumadan yazmaya başlamamın nedeni de yanda görünen sonuç.

Bu herhangi bir sayfanın görüntüsü… Böyle denk gelmemiş, kitap aslında yatay olarak ikiye bölünmüş hissi uyandıracak kadar açıklama ile dolu ve bunun görsel yerleşimi akademik bir dipnotla aynı şekilde yapılmış olunca pek okunaklı bir sonuç elde edilmiyor…

Ne yapılabilirdi? Tamamen günümüz diline uyarlanmış bir metin sayfanın ana alanını kaplarken, daha dar bir sütunda ya da çerçeve ile yine metin altında özgün metin verilebilirdi… Ya da belki özgün metin (hatta osmanlıca harflerle, onun da meraklısı var neticede) kitabın arkasından önüne doğru konabilirdi. Böylece hem bu iki yayıncının emeği okunaklı bir roman olarak sunulmuş hem de çok değer verilen özgün metin layıkıyla sunulmuş olurdu…

Şimdi kendimi zorlaya zorlaya okumaya girişeceğim. Bakalım memleketin ilk bilim kurgu meraklıları neler düşünürmüş…

hamiş: Aynı kitabın bir de Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi baskısı varmış. Bu baskıyı hazırlayan Engin Kılıç Gülenay Börekçi’ye verdiği söyleşide sözlük olmadan okunabilecek bir metinle özgün metnin içiçe sunulduğundan bahsetmiş. Ben gidip yanlış kopyayı almış hissiyatıyla doldum, okuyanların aklında bulunsun…